Top_logo_pl

Kontakt:


ORTOPEDIKA 
Centrum Chirurgii Specjalistycznej


ul. Modlińska 310/312
03-152 Warszawa
(na terenie Fortu Piontek)

ZOBACZ MAPĘ DOJAZDU

tel. +48 (22) 510 26 60
tel. komórkowy: +48 666 868 505
fax: +48 (22) 510 26 61

e-mail: ortopedika@ortopedika.pl


ORTOPEDIKA
Rehabilitacja Bielany

ul. Przybyszewskiego 69, lok. 1
01-824 Warszawa
(Warszawa Bielany)

ZOBACZ MAPĘ DOJAZDU

tel. +48 (22) 897 68 42
fax:+48 (22) 897 68 43 


ORTOPEDIKA
Rehabilitacja Mokotów


Al. Niepodległości 69
02-626 Warszawa
(Warszawa Mokotów)
Obok wejścia na stację metra Wierzbno

ZOBACZ MAPĘ DOJAZDU


tel: +48 (22) 322 70 60
komórka: +48 882 667 487
fax: +48 (22) 322 76 60
Zaproszenie do udziału w projekcie badawczym ExploreMe


Szanowni Państwo,

Jeśli doznaliście Państwo zerwania więzadła krzyżowego przedniego lub uszkodzenia chrząstki w stawie kolanowym, zapraszamy do udziału w projekcie badawczym ExploreMe o nazwie  „Wykorzystanie potencjału regeneracyjnego mezenchymalnych komórek macierzystych”. Planowane badania są częścią interdyscyplinarnego projektu badawczego prowadzonego w ramach programu :Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych”  STRATEGMED, organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Celem badań jest określenie bezpieczeństwa i przydatności stosowania komórek macierzystych pozyskiwanych ze szpiku kostnego w leczeniu uszkodzeń chrzęstnych i rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego stawu kolanowego.


W ramach projektu oferujemy pacjentowi:

- bezpłatne konsultacje lekarskie
- bezpłatne przeprowadzenie zabiegu operacyjnego rekonstrukcji więzadła krzyżowego
  przedniego LUB naprawy uszkodzenia chrzęstnego w kolanie;
- bezpłatne badania USG i MRI w trakcie prowadzenia obserwacji pooperacyjnej;
- bezpłatną rehabilitację;


Udział pacjenta jest całkowicie bezpłatny.
Ponieważ jest to projekt badawczy, pacjent może zostać wykluczony z niego
na każdym etapie leczenia.
W przypadku wykluczenia pacjenta z projektu nie ponosi on żadnych kosztów
wynikających z odbytych konsultacji lekarskich.
 
Kryteria kwalifikacji do projektu

1.    Mężczyzna lub kobieta

2.    Wiek: WKP 18-40 lat, chrząstka 18 - 50 lat.

3.    Świeże (<6m-cy) zerwanie więzadła krzyżowego przedniego, bez innych patologii więzadłowych wymagających zaopatrzenia operacyjnego, potwierdzone w badaniu MRI i badaniu klinicznym LUB objawowy ubytek chrząstki w kolanie, potwierdzony w badaniu MRI,

4.    Wyrażenie świadomej zgody na aktywne uczestniczenie w całym programie, obejmującej proces rehabilitacji i współpracę w okresie obserwacji.

 

Kryteria wyłączające z udziału w projekcie:

1.    Brak zgody na uczestnictwo;

2.    Ciąża i połóg;

3.    Otyłość;

4.    Schorzenia przewlekłe, szczególnie wymagające przyjmowania miejscowo lub ogólnie leków sterydowych;

5.    Cukrzyca, dna moczanowa, choroby nowotworowe, choroby reumatyczne, zaburzenia układu krzepnięcia krwi;

6.    Wcześniejsze zabiegi naprawcze więzadeł lub chrząstki w kolanie;

7.    Zmiany zwyrodnieniowe kolana;

8.    Zaburzenia osi kończyny dolnej;

9.    Przeciwwskazania do wykonania badania rezonansem magnetycznym, np. metalowe implanty w ciele;

10.  Palenie - przeciwwskazanie względne o ile Pacjent rzuci palenie na miesiąc przed planowanym zabiegiem i nie będzie palić przez cały okres trwania programu;

11. Przebyte lub aktywne infekcje w obrębie skóry lub kolana;

12. Udział w innych programach badawczych.

 

 

Cele projektu ExploreMe

 

Celem programu badawczego jest ocena, czy komórki macierzyste uzyskanego ze szpiku kostnego pacjenta poprawiają wyniki leczenia operacyjnego uszkodzeń chrząstki stawowej i rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego.

W ramach programu w Ortopedice prowadzone będą równolegle dwie grupy badawcze:

1.     operacyjne leczenie uszkodzenia chrząstki w kolanie;

2.     operacyjna rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego kolana;

 

W obu grupach porównywane będą wyniki leczenia przy zastosowaniu standardowych metod operacyjnych oraz standardowych metod wraz z zastosowaniem komórek macierzystych pochodzących ze szpiku kostnego pacjenta.

 

W leczeniu uszkodzeń chrzęstnych stosowana będzie trójwymiarowa matryca z kwasu hialuronowego - HyaloFast®. Matryca ma potwierdzone działanie kliniczne, a jednocześnie jest dobrym nośnikiem dla komórek macierzystych. Porównując postępy gojenia pomiędzy grupą, u której zastosujemy samą matrycę, a grupą w której matryca zostanie nasączona komórkami macierzystymi będziemy chcieli ocenić, czy komórki przyspieszają gojenie uszkodzenia.

 

W rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego stosować będziemy metodę „dwupęczkową”, która odtwarza funkcjonalne części więzadła, z wykorzystaniem ścięgna mięśnia półścięgnistego. Ta metoda także ma potwierdzone dobre wyniki kliniczne. W grupie badanej przeszczep ostrzykiwany będzie zawiesiną komórek macierzystych i oceniać będziemy, czy ich zastosowanie przyspiesza wgajanie się i przebudowę przeszczepu.

 

Pacjenci z odpowiednimi urazami będą losowo przydzielani do grupy kontrolnej lub badanej. Trzeba podkreślić, że standardowe metody operacyjne są skuteczne i mają dobre wyniki, a grupa badawcza, z zastosowaniem komórek macierzystych nie zwiększa ryzyka niepowodzenia operacji.

 

Szpik kostny, będący źródłem komórek macierzystych pobrany będzie w znieczuleniu ogólnym przed operacją poprzez punkcję talerza biodrowego i odessanie 20 ml szpiku kostnego. Ta procedura prowadzona w pełnej sterylności i pod kontrolą rtg jest bezpieczna i nie niesie ze sobą zagrożenia dla zdrowia pacjenta.

 

 

Dokumentacja projektu badawczego będzie przechowywana w taki sposób, aby osoby niepowołane nie miały do niej dostępu. Uczestnikowi projektu badawczego w każdym momencie przysługuje prawo do wycofania zgody na dalsze przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych.

 

Po zakończeniu realizacji projektu badawczego i opracowaniu wyników uzyskane informacje będą publikowane w prasie medycznej oraz przedstawiane na konferencjach medycznych. Wszystkie informacje zgromadzone na temat osób udostępniających swoje dane osobowe i medyczne również na tym etapie będą ściśle poufne. Zamiast imion i nazwisk poszczególnych osób projektu używane będą nadane wcześniej numery.

 

Osoby odpowiedzialne za kwalifikację pacjentów do programu i prowadzące cały proces leczenia:

dr n. med. Andrzej Mioduszewski

lek. Mikołaj Wróbel